Teisseyre Wawrzyniec
 
Encyklopedia PWN
od 1919 profesor Politechniki Lwow.; od 1920 czł. PAU; zajmował się gł. tektoniką (m.in. stworzył pojęcie „platforma”); badał Podole, Karpaty i Podkarpacie, prowadził również badania złóż ropy naftowej w Polsce i Rumunii; opublikował m.in.: Paleozoiczny zrąb Podola (1903), Zarys tektoniki porównawczej Podkarpacia (1921), Zagadnienie epirotektoniki transkontynentalnej na tle paralelizacji badań geologicznych i geofizycznych na Podkarpaciu (1936–37).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia