Teisseyre’a–Tornquista linia
 
Encyklopedia PWN
Teisseyre’a–Tornquista linia, strefa Teisseyre’a–Tornquista,
strefa składająca się z bardzo wielu równoległych do siebie, głębokich rozłamów skorupy ziemskiej, o kierunku NW–SE, ciągnąca się od Morza Bałtyckiego do M. Czarnego, w Polsce — od Koszalina przez Chojnice, Tucholę, okolice Warszawy, Zamość, aż do Tomaszowa Lubelskiego.
Została wyznaczona na przeł. XIX i XX w. dzięki obserwacjom geol. W. Teisseyre’a i obserwacjom geofiz. A. Tornquista; w zależności od interpretacji budowy geol. Europy jest uważana za strefę krawędziową platformy wschodnioeur. bądź za rozłam tektoniczny wewnątrz platformy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia