Sudetami

Encyklopedia PWN

obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej utworzony przez budowlę piętrzącą (zaporę, jaz) lub przez wykorzystanie zagłębienia terenowego (np. wyrobiska po piasku lub węglu brunatnym); do sztucznych zbiorników wodnych są zaliczane także stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujące wodę, np. zbiorniki wodne wodociągowe i przeciwpożarowe.
Złote, Góry, czes. Rychlebské hory Wymowa,
pasmo górskie w Sudetach Wschodnich, na granicy Polski i Czech, rozciągające się z północnego zachodu na południowy wschód od Przełęczy Kłodzkiej do Przełęczy Ramzowskiej (w Czechach), która oddziela G.Z. od Wysokiego Jesionika;
zrąb, horst,
geol. struktura tektoniczna ograniczona przynajmniej z 2 stron uskokami (niekiedy częściowo fleksurami), wyniesiona względem otoczenia;
w. w woj. dolnośląskim (pow. kłodzki, gmina Kłodzko), w dolinie Białej Lądeckiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia