fleksura
 
Encyklopedia PWN
fleksura
[łac. flexura ‘zgięcie’],
geol. deformacja tektoniczna mająca postać schodkowatego wygięcia warstw skalnych;
występuje często w sąsiedztwie uskoków lub na ich przedłużeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia