Fabiszewski Jerzy Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Fabiszewski Jerzy Kazimierz, ur. 7 X 1936, Tosie (pow. sokołowski, woj. mazowieckie),
botanik;
od 1975 kier. katedry botaniki i fizjologii roślin Akad. Roln. we Wrocławiu; od 1983 profesor; od 1994 członek PAN; 1980–86 przewodniczący Rady Nauk. Karkonoskiego Parku Nar., od 1988 przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału PAN we Wrocławiu, 1990–92 prezes Pol. Tow. Bot.; od 1993 redaktor nacz. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”; uczestnik nauk. wypraw polarnych (Spitsbergen 1974, Antarktyka 1988); badania z zakresu ekologii roślin, lichenologii, geografii roślin i florystyki, m.in. opisał zespoły porostów nadrzewnych w lasach Sudetów, wprowadził metody indykacji bot. do określania zanieczyszczeń roln. i przem., odkrył w Tatrach i Sudetach populacje roślin odpornych na działanie metali ciężkich; autor ponad 100 publikacji oraz prac nauk. i popularnonauk., m.in. Bioindykacja skażeń przemysłowych i rolniczych (1983), Rośliny Sudetów (Atlas) (wyd. 3 1992).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia