Na Ścianie, Jaskinia
 
Encyklopedia PWN
Na Ścianie, Jaskinia,
jaskinia krasowa w Sudetach, we wschodnim krańcu pasma Krowiarki (Masyw Śnieżnika), w górze Wapnisko;
dł. 250 m, deniwelacja 21 m; wejście na wys. ok. 670 m w kamieniołomie marmurów; jaskinia o rozwinięciu poziomym utworzona w prekambryjskich marmurach; 2 duże komory (większa o dł. 34 m, szer. 10 m i wys. 12 m) połączone korytarzami mniejszych rozmiarów, w dolnej części labirynt ciasnych korytarzyków; miejscami bogata szata naciekowa, m.in. liczne duże nacieki grzybkowe (największe znane z Sudetów), stalagmity, polewy naciekowe. Jedno z 3 znanych w świecie stanowisk unikatowych skoczogonków Onychiurus schoetti; kilka gat. nietoperzy; wejście do próżni krasowych zostało odsłonięte w wyniku pracy kamieniołomu; 1985 eksploracja jaskini.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia