Ostrowskiego

Encyklopedia PWN

prakseologia
[gr. práxis ‘działanie’, ‘czynność’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
metodol., naukozn.:
gałąź prawa publicznego, obejmująca ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie finansów publicznych (zwłaszcza państwa), głównie publiczną działalność finansową (pieniężną).
w. gminna w woj. wielkopol. (pow. ostrowski), nad Baryczą;
w. w woj. kujawsko-pomor. (pow. mogileński, gmina Jeziora Wielkie), nad Jez. Ostrowskim;
formalnie najwyższa tymczasowa władza w Królestwie Polskim, utworzona IX 1917 przez Niemcy i Austro-Węgry i od nich zależna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia