Ostrowskiego

Encyklopedia PWN

Ramada, Cordillera de la
[kordijẹra de la r.],
La Ramada,
grupa górska w Andach Południowych, w zachodniej Argentynie (prowincja San Juan), na północ od masywu Aconcagua, przy granicy z Chile;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem.
Rossi Karł (Carlo), ur. 18 XII 1775, zm. 18 IV 1849, Petersburg,
wł. architekt i urbanista, działał w Rosji;
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1882–1914 w Warszawie;
sonet
[wł. sonetto < łac. sonus ‘dźwięk’],
utwór liryczny złożony z 14 wersów, zgrupowanych w 2 strofach 4-wersowych i w 2 strofach 3-wersowych (tercetach).
Tążyna, Tonczyna, w górnym biegu Kanał Parchański,
rz., lewy dopływ Wisły, płynie z Pojezierza Wielkopolskiego, z Równiny Inowrocławskiej, do Kotliny Toruńskiej, w woj. kujawsko-pomor.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia