Rossi Karł (Carlo)
 
Encyklopedia PWN
Rossi Karł (Carlo), ur. 18 XII 1775, zm. 18 IV 1849, Petersburg,
wł. architekt i urbanista, działał w Rosji;
jeden z gł. reprezentantów klasycyzmu w Rosji; 1802–03 podróżował do Włoch; od 1809 działał w Moskwie, od 1816 w Petersburgu; twórca zespołów arch.-urb. Petersburga, m.in.: Pałacu Michajłowskiego (1819–25) z otoczeniem, pałaców Senatu i Synodu (1829–34), zespołu budynków na pl. Aleksandryjskim (ob. Ostrowskim), ulicy Teatralnej (ob. Rossiego) i pl. Czernyszewa (ob. Łomonosowa) — 1816–34; budowle Rossiego mają charakter monumentalny, cechuje je rozmach, harmonijne łączenie form arch. z dekoracją rzeźbiarską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia