Ostrowskiego

Encyklopedia PWN

w. w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim (gmina Nur), na południowym skraju Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, nad Pukawką, w pobliżu jej ujścia do Bugu;
stowarzyszenie inteligencji twórczej, działające 1898–1914 we Lwowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia