Ostrowskiego

Encyklopedia PWN

Mercedario
[mersedạrio] Wymowa,
Cerro Mercedario,
najwyższy szczyt Cordillera de la Ramada, w Andach Południowych, na północ od masywu Aconcagua, w Argentynie (prow. San Juan);
pismo nauk.-lit., wyd. 1841–56 w Moskwie przez M. Pogodina i S. Szewyriowa;
„Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny”,
wyd. 1872–1905 w Warszawie (od 1895 tygodnik, od 1898 pt. „Niwa Polska”);
czasopismo emigr., wyd. 1833–37 i 1839–46 w Paryżu;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, przy południowo-zachodniej granicy Kalisza.
w. gminna w województwie mazow. (pow. ostrowski), nad Bugiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia