Kodowanie

Encyklopedia PWN

genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
lizogenia
[gr.],
biol. jeden z możliwych wyników zakażenia bakterii bakteriofagiem łagodnym (umiarkowanym, lizogennym, niezjadliwym), gdy jego materiał genetyczny ulega integracji z chromosomem bakterii i w postaci profaga jest powielany w cyklach replikacji chromosomu gospodarza oraz przekazywany do komórek potomnych.
med. wady budowy wywołane przez pierwotne zaburzenia rozwoju (morfogenezy) w okresie zarodkowym;
matryca
[niem. < łac.],
genet. odcinek łańcucha polinukleotydowego, którego sekwencja steruje syntezą nowego, komplementarnego łańcucha (komplementarność zasad azotowych);
kodowany telewizyjny kanał muzyczny, założony 1989 we Francji;
MHC geny, główny układ zgodności tkankowej,
geny głównego układu zgodności tkankowej, kodujące antygeny (cząsteczki) MHC (ang. major histocompatibility complex), odkryte podczas badań nad przeszczepami u myszy (G. Snell) i człowieka (J. Dausset);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia