Kodowanie

Encyklopedia PWN

swoista zdolność drobnoustroju do przenikania przez bariery obronne ustroju oraz rozprzestrzeniania się i namnażania w organizmie zakażonym;
ekon. znormalizowane pod względem technicznym karty z tworzyw sztucznych, wyposażone w kodowany magnetycznie nośnik informacji;
klonowanie DNA, klonowanie genu,
genet. zespół technik służących do trwałej izolacji i namnożenia zdefiniowanego odcinka DNA (lub repliki informacji genetycznej pochodzącej z RNA; cDNA), zawierającego zazwyczaj określony gen;
kod korekcyjny, kod zabezpieczająco-kontrolny,
kod umożliwiający wykrywanie i korekcję błędów, które powstają przy przechowywaniu i przesyłaniu informacji kodowanych cyfrowo.
koniugacja
[łac.],
genet. jeden z kilku możliwych mechanizmów wymiany DNA między komórkami bakterii, opisany 1946 przez J. Lederberga;
leptyna
[gr.],
hormon tkankowy wytwarzany w tkance tłuszczowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia