inwazyjność drobnoustrojów
 
Encyklopedia PWN
inwazyjność drobnoustrojów,
swoista zdolność drobnoustroju do przenikania przez bariery obronne ustroju oraz rozprzestrzeniania się i namnażania w organizmie zakażonym;
warunkują ją właściwości morfologiczne i metabolizm drobnoustroju kodowane przez geny zawarte w jego chromosomie lub w plazmidach; bakterie o niskiej inwazyjności (np. laseczka tężca lub pałeczki krztuśca) efekt patogenny wywołują wskutek syntezy toksyn, bakterie o wysokiej inwazyjności rozprzestrzeniają się szybko w tkankach m.in. dzięki strukturom ułatwiającym przyleganie do komórek (fimbrie dwoinki rzeżączki), wytwarzaniu enzymów ułatwiających rozprzestrzenianie — hialuronidazy lub streptokinazy (np. paciorkowce), lub wytwarzaniu elementów morfotycznych chroniących przed fagocytozą — otoczki polisacharydowe (dwoinki zapalenia płuc i zapalenia opon mózgowych), otoczki kwasu hialuronowego i białek powierzchniowych (niektóre paciorkowce).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia