Dana

Encyklopedia PWN

prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
inform. sposób przekształcenia danych zapisanych w postaci cyfrowej, mający na celu zmniejszenie ich objętości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia