Dana

Encyklopedia PWN

prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
inform. sposób przekształcenia danych zapisanych w postaci cyfrowej, mający na celu zmniejszenie ich objętości.
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
inform. fizyczny ośrodek przeznaczony do trwałego przechowywania w nim danych, zwykle zakodowanych w postaci ciągu bitów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia