Dana

Encyklopedia PWN

mat. podział danej wielkości a (odcinka, kwoty pieniędzy itp.) na takie części x1, x2, ... , xn, żeby były spełnione 2 warunki: 1) x1 + x2 + ... + xn = a, 2) x1 : x2 :: ... : xn = m1 : m2 : ... : mn, gdzie m1, m2, ... , mn są danymi liczbami;
inform. sposób organizacji danych w pamięci komputera (rodzaj struktury danych).
terytorium zamor. W. Brytanii, w południowej części O. Atlantyckiego; obejmuje 3 okręgi adm.: Wyspę Świętej Heleny, Wyspę Wniebowstąpienia i znajdującą się ponad 2400 km na południowy wschód grupę wysp Tristan da Cunha
lotn. układ pomiarowo-obliczeniowy statków powietrznych;
inform. obecnie rzadko używana nazwa bazy danych.
Eldad ha-Dani
[hebr., ‘pochodzący z plemienia Dan’],
żył w 2. poł. IX w.,
żydowski podróżnik i pisarz, tworzący w języku hebrajskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia