Dana

Encyklopedia PWN

Zeulenroda-Triebes
[coilənrọ:da trị:bəs],
m. w Niemczech (kraj związkowy Turyngia), na południe od Gery;
twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
zbiór żywotów świętych, Jacopo da Voragine.
Zola Émile Wymowa, ur. 2 IV 1840, Paryż, zm. 29 IX 1902, tamże,
pisarz francuski, główny przedstawiciel i teoretyk naturalizmu.
zosterofilofity, Zosterophyllophyta,
gromada wymarłych roślin zarodnikowych, żyjących w dewonie;
Żaboklicki Krzysztof, ur. 18 V 1934, Warszawa,
italianista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia