Dana

Encyklopedia PWN

woluntaryzm
[łac. voluntas ‘wola’],
tendencja do akcentowania istnienia w psychice ludzkiej woli i traktowania jej jako motoru wszelkich ludzkich poczynań;
Woolf
[uulf]
(Adeline) Virginia Wymowa, ur. 25 I 1882, Londyn, zm. 28 III 1941, Rodmell (hrab. Sussex),
angielska pisarka i eseistka.
łączna nazwa 3 międzynarodowych, europejskich organizacji integracyjnych;
miara efektywności pracownika, wielkość produkcji na jednego zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu (np. roboczogodzinę).
wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
we wczesnym średniowieczu krąg kulturowy wyróżniający W. Brytyjskie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia