wymiar wielkości fizycznej
 
Encyklopedia PWN
wymiar wielkości fizycznej,
wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
Dla wielkości podstawowych najczęściej stosowanych układów wielkości stosuje się następujące symbole wymiarowe: długość — L, masa — M, czas — T, natężenie prądu elektr. — I, temp. — Θ, światłość — J. Wykładniki potęgowe w.w.f. noszą nazwę wykładników wymiarowych. Symbolem wyrażenia „wymiar wielkości A” jest dim A lub D(A); np. w układzie wielkości LMT wymiar pracy dim P = L2MT-2.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia