Czasu

Encyklopedia PWN

socjol. normy wyznaczające organizację czasu w ramach interakcji, grupy, zbiorowości.
czas obowiązujący w każdej z 24 stref czasowych, na które jest podzielona kula ziemska;
pismo wyd. od 1990 w Krakowie;
czas połowicznego rozpadu, czas połowicznego zaniku, okres połowicznego rozpadu, okres połowicznego zaniku, T1/2,
czas, w ciągu którego liczba nietrwałych mikroobiektów (np. promieniotwórcze jądro atomu, nietrwała cząstka elementarna), a zatem i aktywność promieniotwórcza, zmniejszają się do połowy;
czas faktycznie przepracowany;
część ogólnego czasu jakim dysponuje człowiek w ramach swojego budżetu czasu, w którym może swobodnie realizować zajęcia wybrane według własnego uznania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia