Czasu

Encyklopedia PWN

ekon. czas niezbędny do wykonania jednostki wyrobu.
inform. technika równoczesnego wykonywania kilku procesów przez procesor w systemie komputerowym;
kwartalnik rel.-społ., wyd. 1986–90 w Wiedniu, Rzymie i Warszawie;
czas, gr. aiṓn [‘trwanie’] lub chrónos [‘następstwo’],
kolejność występowania po sobie zjawisk i zdarzeń, stanowiąca przedmiot badań chronologii;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia