chronologia
 
Encyklopedia PWN
chronologia
[gr. chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
kolejność następowania po sobie wydarzeń, zjawisk (chronologia względna); oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętej rachuby czasu (chronologia bezwzględna).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia