chronometria
 
Encyklopedia PWN
chronometria
[gr. chrónos ‘czas’, metréō ‘mierzę’],
metrologia czasu,
nauka o pomiarach czasu;
zajmuje się m.in. metodami pomiaru czasu i przyrządami do tego przeznaczonymi, także analizą błędów pomiarów oraz ustalaniem wzorców czasu; pomiary czasu znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym, technice (urządzenia przem., nawigacyjne, geodezyjne) i nauce (astronomia, fizyka i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia