Czasu

Encyklopedia PWN

fiz. hipotetyczny czas, którego pomiar nie zależy od warunków, w których znajduje się zegar;
czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
czas związany z położeniem na sferze niebieskiej punktu równonocy wiosennej.
czas, po którym natężenie dźwięku w pomieszczeniu zamkniętym zmaleje po wyłączeniu źródła dźwięku o umownie przyjętą wartość 60 dB;
czas pracy, którym są objęci pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska (wykonywanie pracy poza normalnym czasem pracy bez dodatkowego wynagrodzenia).
czas pracy, w którym przekroczenie dobowych lub tygodniowych norm czasu pracy zostaje wyrównane krótszym czasem pracy w innych dniach lub tygodniach (usługi, handel, transport).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia