Czasu

Encyklopedia PWN

czas pracy krótszy od normowanego,
czas uniwersalny, fr. Temps Universal (TU),
czas oparty na uśrednionym w zakresie roku ruchu obrotowym Ziemi.
średni czas istnienia nietrwałych mikroobiektów;
pismo kult., wyd. od 1985 w Poznaniu (do 1989 poza cenzurą);
psychol. okres od zadziałania bodźca na narząd zmysłowy do pojawienia się reakcji odruchowej lub dowolnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia