Czasu

Encyklopedia PWN

grupa błogosławionych, pomordowanych przez okupantów niem. 1939–45, beatyfikowanych 1999 przez Jana Pawła II w Warszawie:
„Najwyższy Czas! Pismo konserwatywno-liberalne”,
społ.-polit. tygodnik publicyst., wyd. od 1990 w Warszawie;
ekon. organizowanie procesu produkcji bez zapasów;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia