Czasu

Encyklopedia PWN

systemy mierzenia czasu na podstawie okresowych zjawisk astronomicznych i fizycznych;
zestawienie zachowań człowieka (zajęć, czynności), których łączny czas trwania jest równy jednej dobie lub większej jednostce kalendarzowej;
Międzynarodowe Biuro Czasu, fr. Bureau International de l’Heure (BIH),
biuro zał. 1913 (w obecnej formie organizacyjnej od 1919), z siedzibą w Paryżu;
umowne sygnały nadawane w określonych porach drogą radiową;
zjawisko spowolnienia zegarów poruszających się z dużą prędkością — kinematyczna d.cz., lub znajdujących się w silnym polu grawitacyjnym — grawitacyjna dylatacja czasu;
miesięcznik rel.-społ. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia