• Na czasie
    Po upadku (w rezultacie I wojny światowej) wszystkich mocarstw zaborczych i w wyniku urzeczywistnienia się dążeń kilku pokoleń Polaków możliwe stało się w 1918 r. przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej, na której czele stanął z tytułem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski. O granicach nowej Polski zdecydowały postanowienia traktatu wersalskiego (1919 r.) i czyn zbrojny odrodzonej armii — wojna polsko-bolszewicka, wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią, wyprawa Żeligowskiego na Wilno, powstania wielkopolskie i śląskie. Ostatecznie w 1923 r. państwo polskie obejmowało ponad połowę terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także niewielki fragment Górnego Śląska. Pozostałe ziemie monarchii polsko-litewskiej znalazły się w obrębie niepodległej Litwy i Łotwy oraz sowieckich republik — ukraińskiej i białoruskiej. Skrawki Prus Królewskich i Wielkopolski pozostały przy Niemczech. Z Gdańska i okolic w Wersalu utworzono Wolne Miasto. II RP dzieliła się na 17 województw.
    Bartłomiej Kaczorowski
  • Historia Polski w herbie
    Urzędowy wzór godła państwowego Polski Ludowej wprowadził dekret Rady Państwa PRL z 7 XII 1955 roku. Wcześniej posługiwano się orłem z 1927 roku, pozbawionym jednak korony. Konkurs z 1947 nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ustalenia dekretu (poza koroną usunięto również złotą bordiurę wokół tarczy) potwierdziła ustawa z 31 I 1980 roku.
  • To ciekawe
    W starożytnym Rzymie kobiety farbowały włosy. Niektóre nosiły misterne uczesania. Loki przytrzymywano szpilkami, wstążkami i sznurkami pereł.

Rekordziści

Najdłuższa rzeka w Azji
Jangcy — 6380 km.

Cytat dnia

„Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” Po tych słowach skonał.
Dzieje Apostolskie 7,60
Szczepan

Imieniny

Gru 18

Bogusława, Gościmira, Gracji, Gracjana, Gracjany, Laurencji, Miłosława

Dzień w historii

Gru 18

zdarzyło się
1830
uznanie powstania za narodowe przez sejm Królestwa Polskiego, złożenie dyktatury przez Józefa Chłopickiego w reakcji na to oświadczenie.
1918
zajęcie Odessy przez oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego przy wsparciu sił koalicyjnych (wyparcie oddziałów Symona Petlury).
urodzili się
1890
Armstrong Edwin Howard, inżynier amer., specjalista w dziedzinie elektrotechniki.
1947
Spielberg Steven, amer. reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
odeszli
1848
Bolzano Bernard, czeski matematyk, logik, filozof i teolog, ksiądz.
1919
Alcock John William, pilot bryt.; pierwszy przeleciał przez O. Atlantycki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia