• Na czasie
  W tym roku świętujemy 65-lecie. Od tylu lat marka naszego Wydawnictwa kojarzy się z rzetelną, usystematyzowaną wiedzą i perfekcyjną jakością publikacji, a nasi czytelnicy: uczniowie, studenci, naukowcy, specjaliści darzą nas bezcennym dla nas, zaufaniem. Nic w tym dziwnego, gdyż zawsze staraliśmy się, by nasze publikacje akademickie, encyklopedie i słowniki odzwierciedlały aktualną wiedzę, w każdej prezentowanej dziedzinie.
  Na przełomie XX i XXI wieku podjęliśmy największe przedsięwzięcia wydawnicze we współczesnej Polsce – publikację Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN (t. 1–6), Wielkiej encyklopedii PWN (t. 1–30), encyklopedii tematycznych, serii wielkich słowników języka polskiego oraz słowników obcojęzycznych, m.in. we współpracy z tak prestiżowymi wydawnictwami, jak Oxford University Press.
  Nasze publikacje, niegdyś jedynie w wersji papierowej, dziś oferujemy również na wszelkich dostępnych nośnikach i w wersji on-line. Dostosowujemy produkty i formy działania do nowych czasów. Tworzymy produkty odpowiadające potrzebom współczesnego odbiorcy: słowniki na nośnikach pendrive, aplikacje mobilne, internetowe serwisy językowe, portale wiedzy, wirtualną czytelnię książek dla klientów instytucjonalnych – IBUK Libra, i wiele innych. Jesteśmy obecni na YouTube i Facebooku. 65 lat doświadczeń wydawniczych łączymy z nowoczesnością, innowacyjnością i otwartością na nowe wyzwania.
  Pragniemy, by Państwa dążenia, marzenia i sukcesy, związane z nauką, wiedzą, pasją kształcenia, były nadal osiągane, realizowane i spełniane z PWN-em. Dążymy więc do tego, by Państwa naukowym wyzwaniom sprostała nasza bogata i różnorodna oferta.
   
  Tego życzymy Państwu i sobie.
  Wydawnictwo Naukowe PWN
   
  PS W ramach wspólnego świętowania – zapraszamy Państwa do lektury anegdotycznych wspominek redakcyjnych, o tym, jak niegdyś wyglądał proces wydawniczy.
 • Dziś obchodzimy
  Dzień Dziecka
  Tego dnia dzieci w całej Polsce począwszy od 1950 obchodzą swoje święto, podczas którego otrzymują często drobne prezenty od rodziców.
 • Warto wiedzieć
  Główne sanktuarium Aten, dedykowane patronce miasta Atenie, powstało w 2. połowie V w. p.n.e., w miejscu dwóch wcześniejszych budowli z VI w. (Hekatompedon) i początków V w. (tzw. Partenon Starszy). Spalony przez Persów Akropol otrzymał za czasów Peryklesa monumentalną oprawę architektoniczną. Obok PropyleiErechtejonu zbudowano świątynię poświęconą Atenie-Dziewicy (Atena Partenos). Projekty Iktinosa zrealizował 447–432 p.n.e. Kallikrates. Budowla, będąca doryckim peripterosem, została wzniesiona z panatelickiego marmuru. W celi umieszczono czczony posąg Ateny Partenos, dłuta Fidiasza — jeden z cudów antycznego świata. Ten sam artysta kierował wykonaniem dekoracji rzeźbiarskiej świątyni, m.in. słynnego fryzu i tympanonów, figur na przyczółkach. W latach 662–1460 Partenon był kościołem, a następnie, po zdobyciu miasta przez Turków, meczetem. Podczas wojny turecko-weneckiej w końcu XVII w. znajdował się tu skład prochu. Wenecki pocisk spowodował katastrofalną w skutkach eksplozję, która przeistoczyła znakomicie do tej pory zachowaną budowlę w ruinę (1687). Kolejną stratą było wywiezienie w początkach XIX w. do londyńskiego British Museum większości marmurowych rzeźb, m.in. z fryzu i przyczółków, przez lorda Elgina, ambasadora brytyjskiego przy Wielkiej Porcie. W XX w. Partenon, poddany ciągłym pracom zabezpieczającym, został częściowo zrekonstruowany.
 • To ciekawe
  Teoria tektoniki płyt została ukształtowana w latach 60. XX w., inspirowana była wcześniejszą hipotezą Wegenera o dryfie kontynentów (1915), prekursorskimi pracami A. Holmesa (1929), a także odkryciem doliny ryftowej na Grzbiecie Śródatlantyckim (1957, W.M. Ewing, M. Tharp, B. Heezen); jej stworzenie porównuje się do odkryć Newtona, Darwina i Einsteina. Do powstania teorii tektoniki płyt przyczyniły się prace geologów i geofizyków: H.H. Hessa, R.S. Dietza, X. Le Pichona, W.J. Morgana, J.B. Heitzlera, J.T.A. Wilsona, J.T. Vine'a, D.H. Matthews'a i innych. Została stworzona na podstawie badań dna oceanicznego za pomocą echosondy, wierceń, a także badań sejsmicznych, paleomagnetycznych, geotermicznych i geochronologii bezwzględnej; pozwoliły one na stwierdzenie m.in. obecności podwyższonego strumienia cieplnego w rejonie ryftów, symetrycznego układu stref namagnesowania skał po obu stronach ryftu i pojawiania się coraz starszych bazaltów w miarę oddalania się od ryftów. W rejonie rozłamu Mendocino u zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej, mającego charakter uskoku transformacyjnego, stwierdzono przesunięcie wynoszące około 1100 km. Tempo rozrostu dna oceanicznego w rejonie ryftu śródatlantyckiego oszacowano na 2 cm rocznie. Ilość law bazaltowych wylewanych w ryftach oceanicznych jest oceniana na 56 mld t rocznie. Obecnie teoria tektoniki płyt jest powszechnie przyjęta. Tylko niektórzy uczeni popierają konkurencyjne teorie geotektoniczne.

Cytat dnia

„Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem”

Rekordziści

Najdłuższa rzeka w Afryce
Nil — 6671 km.

Imieniny

Cze 01

Gracji, Gracjany, Jakuba, Justyna, Justyny, Konrada

Dzień w historii

Cze 01

zdarzyło się
1984
początek walk wojsk rządowych z separatystami sikhijskimi w Pendżabie w Indiach.
1999
zaostrzenie się sporu o Kaszmir między Indiami a Pakistanem.
urodzili się
1915
Twardowski Jan, poeta, ksiądz.
1926
Monroe Marilyn, właśc. Norma Jean Baker, także Norma Jean Mortenson, amer. aktorka film.; jedna z największych i najpopularniejszych gwiazd kina świat. 2. poł. XX w.
odeszli
1434
Władysław II Jagiełło, wielki książę litew. od 1377, król pol. od 1386.
1971
Niebuhr Reinhold, amer. teolog i duchowny ewangelicki; uważany za jednego z największych teologów amerykańskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia