• Na czasie
  W potocznym rozumieniu życie stanowi przeciwieństwo śmierci. Myśląc w ten sposób, dajemy wyraz przekonaniu, że śmierć jest niczym innym jak nieobecnością życia. Takie pojmowanie relacji między życiem a śmiercią obce jest jednak wielu wybitnym myślicielom. Również zafascynowani fenomenem śmierci poeci tacy jak choćby Novalis dalecy są od utożsamiania kresu życia z unicestwieniem. W powieści Novalisa Heinrich von Ofterdingen, której głównym tematem jest duchowa inicjacja młodego artysty, życie postrzegane jest jako stan daleki od doskonałości, tymczasowy i w gruncie rzeczy dość chaotyczny. „Umarłam” — mówi jedna z bohaterek. — „Bo jakże inaczej mogłabym żyć?”.
  Od spotkania ze śmiercią zaczyna się prawdziwe życie — odkrycie tej prawdy przypisujemy dopiero chrześcijaństwu, bo jak wiadomo zarówno w Starym Testamencie, jak i mitologii antycznej zmarłym przysługiwało życie nader ograniczone. W Szeolu albo w Hadesie otrzymywało się żywot niepełny, porównywalny ze statusem cienia.
  Wiara do pewnego stopnia łagodzi ból i strach towarzyszący umieraniu. Określa też sposób pojmowania ludzkiego życia. Niekiedy traci ono wartość do tego stopnia, że ziemskie trwanie bywa uważane za niewiele znaczący wstęp do prawdziwej, to znaczy niematerialnej egzystencji. Na ziemi jesteśmy tylko gośćmi, przypominają mistycy, których najczęściej śmierć nie przeraża. Ich zdaniem bliskość śmierci chroni człowieka przed całkowitym zatraceniem się w chaosie rzeczy i spraw przemijającego świata, akcentuje wartość tego, co niezmienne i nieskończone, przywraca naszej wizji świata właściwe proporcje.
  Z zupełnie innych powodów przeciwieństwa między życiem a śmiercią nie dostrzega najwybitniejszy współczesny filozof Martin Heidegger. W jego interpretacji życie to nic innego jak ciągły ruch ku śmierci, czyli „bycie ku śmierci”. Przychodzimy na świat z ziarnem unicestwienia, które kiełkuje w nas i rośnie wraz z upływem lat. Od urodzenia nosimy w sobie perspektywę własnej śmierci. Nicość stanowi część naszego życia, jest jego ostatecznym przeznaczeniem. Dlatego nie powinniśmy traktować śmierci jako zaprzeczenia bytu.
  Konsekwencje zwrotu myśli europejskiej ku śmierci wydają się z różnych względów bardzo niebezpieczne. Zgoda na śmierć stanowić musi siłą rzeczy zagrożenie życia. Rozumiał to doskonale Tomasz Mann — jego najsławniejsza powieść, Czarodziejska góra, rozpatruje relację między życiem a śmiercią na różnych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej, filozoficznej, religijnej. Ostatecznie autor dochodzi jednak do wniosku, że życie wiąże się z przezwyciężeniem pokusy śmierci. Tezę taką ilustruje być może najważniejszy rozdział książki, zatytułowany Śnieg.
  Jan Tomkowski

   

  Hasło główne:

  Życie — koncepcje literackie i filozoficzne

   

  Hasła poprzednie:

  Życie: rozwój czy trwanie?

  Życie i świat

   

  Hasła następne:

  Życie i samobójstwo

  Życie i czas

  Życie i absurd

  Życie i sztuka

  Życie i teoria

 • Warto wiedzieć
  Stawy są niewielkimi zbiornikami wodnymi pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego. Większość stawów to zbiorniki płytkie, w których praktycznie nie wykształca się strefa limnetyczna i profundalna, natomiast strefa litoralu jest bogato rozwinięta. Ogólnie można tu wyodrębnić zbiorowiska podwodne (planktonowe) i nadwodne (szuwarowe). Powierzchnię wody pokrywają często liście roślin (np. rzęsa, grzybień, grążel). Z kolei brzegi porasta gęsta roślinność szuwarowa, a czasem krzewiasta. Stawy, zwłaszcza rybne, cechuje zwykle wysoka trofia, stąd też są one wysoce produktywne. Powstająca masa organiczna osadza się na dnie, prowadząc do stopniowego spłycania i zarastania zbiornika. Nawet stawy sztucznego pochodzenia, jak np. rozległe obszary Stawów Milickich, tworzą doskonałe warunki bytowania ptaków (np. gęsi, czaple, żurawie, kaczki, kormorany, perkozy, chruściele, rybitwy, różne gat. ptaków śpiewających i drapieżnych).
  Taida Tarabuła
 • To ciekawe
  Czy wiesz, że odległość Słońca od centrum naszej Galaktyki wynosi 30 tysięcy lat świetlnych?
  Więcej ciekawostek znajdziesz w Encyklopedii przyrodniczej
Hasło dnia: panindianizm

Cytat dnia

Nowy ład dla narodu amerykańskiego
(z przemówienia na Kowencji w Chicago, 2 VII 1932)

Rekordziści

Najmniejsza małpa szerokonosa
pigmejka — dorasta do 16 cm długości, osiągając masę ciała niespełna 95 g.

Imieniny

Lis 25

Alana, Alany, Amelii, Erazma, Godzimira, Kai, Katarzyny

Dzień w historii

Lis 25

zdarzyło się
1936
Niemcy i Japonia zawarły pakt antykominternowski w celu wspólnej walki z działalnością Międzynarodówki Komunistycznej.
1965
przewrót wojskowy w Kongo-Léopoldville (Demokratyczna Republika Konga); objęcie władzy przez Sese Seko Mobutu.
urodzili się
1915
Pinochet Ugarte Augusto, chilijski generał i polityk.
1835
Carnegie Andrew, amerykański przemysłowiec i filantrop.
odeszli
1830
Rode Pierre, fr. skrzypek i kompozytor.
1968
Sinclair Upton Beall, powieściopisarz amerykański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia