• Na czasie
  Z przyjemnością pragniemy poinformować, że już od września największy a zarazem najlepszy multimedialny słownik PWN-Oxford dostępny jest w postaci poręcznej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS i Android.
  Od teraz Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford możesz mieć na swoim ulubionym telefonie lub tablecie, zawsze w zasięgu ręki, nawet wówczas, gdy dostęp do sieci WWW jest utrudniony (słownik pracuje w trybie off-line, jedynie odtworzenie nagrania wymowy wymaga połączenia z siecią). To nieoceniona pomoc w pracy i w podróży oraz idealne wsparcie w nauce języka angielskiego – zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.
   
  Program udostępnia:
  1 000 000 angielskich i polskich znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów;
  specjalistyczne terminy z ponad 100 dziedzin oraz słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym;
  ● bogactwo przykładów użycia w opracowanej zupełnie na nowo przejrzystej i czytelnej strukturze hasła;
  ● mechanizm tworzenia ulubionych zbiorów haseł;
  ● brytyjską i amerykańską wymowę haseł (wymagany dostęp on-line);
  ● prosty i efektywny mechanizm wyszukiwania;
  ● codziennie nowy Idiom dnia.
   
  Zachęcamy do zakupu aplikacji w sklepie Google Play
  a także w App Store.
   
  Sponsorem Strategicznym Aplikacji jest Bank Zachodni WBK.
 • Warto wiedzieć
  rodzaj budowli — kościół
  fundator/ inicjator budowy — Jarosław ze Skotnik i Bogorii
  daty — poł. XIV–XVIII w.
  lokalizacja — Gniezno, województwo wielkopolskie
  Gotycka bazylika, wzniesiona w miejsce najstarszej świątyni polskiej.
  Prawdopodobnie już w latach 70. X w. w ówczesnej głównej stolicy Mieszka I wzniesiono świątynię, w której już w 977 r. złożono do grobu żonę władcy, pochodzącą z Czech księżną Dobrawę (Dąbrówkę). Na trwałe z Gnieznem i jego pierwszym kościołem związało się imię biskupa Wojciecha, zabitego w Prusach w kwietniu 997 r. Dwa lata później wykupione przez Bolesława Chrobrego ciało męczennika spoczęło w stołecznej świątyni. Do grobu kanonizowanego natychmiast biskupa przybył w 1000 r. cesarz Otton III. Skutkiem Zjazdu Gnieźnieńskiego było ustanowienie w Gnieźnie stolicy nowej metropolii kościelnej. Aż do XX w. katedra pozostała główną świątynią Polski. W latach 1025–1300 koronowało się tu pięciu pierwszych królów polskich (Bolesław I Chrobry, Mieszko II, Bolesław II Śmiały, Przemysł IIWacław II Przemyślida). Wspaniale przyozdobioną katedrę gnieźnieńską złupił w 1038 r. książę czeski Brzetysław. Główna siedziba władców przeniosła się potem do Krakowa, a miasto pozostało tylko kościelną stolicą Polski.
  W drugiej połowie XII stulecia kościół zyskał swój największy skarb — słynne Drzwi Gnieźnieńskie, ufundowane przez księcia Mieszka III Starego (?). Osiemnaście scen przedstawia męczeńską śmierć i początki kultu św. Wojciecha. Za autorów odlanych w brązie Drzwi uchodzą artyści z kręgu mozańskiego (ob. Belgia).
  Nową potężną bazylikę katedralną wzniesiono w połowie XIV w. z fundacji arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Kościół otoczył z czasem cały wieniec kaplic grobowych, początkowo gotyckich, potem barokowych. Katedra jest prawdziwą galerią rzeźby nagrobkowej. Zachowały się m.in. nagrobki arcybiskupów (prymasów) Zbigniewa Oleśnickiego (późnogotycka, dłuta Wita Stwosza), Mikołaja Dzierzgowskiego (renesansowa), Wojciecha BaranowskiegoAndrzeja Olszowskiego (barokowe). W epoce wazowskiej powstał zespół barokowych portal wejściowych do kaplic, autorstwa Wilhelma Richtera z Gdańska, oraz konfesja św. Wojciecha ze srebrnym sarkofagiem (po częściowym zniszczeniu w latach 80. XX w., gruntownie rozbudowana w latach 90.). Około 1730 r. powstała regencyjna kaplica prymasa Teodora Potockiego.
  Spaloną częściowo w 1760 r. katedrę odbudowano według projektu Efraima Szregera — barokowe hełmy obu wież. W czasie II wojny okupanci niemieccy zdewastowali wnętrze, dalsze straty przyniosły walki w styczniu 1945 r. Odbudowę, połączoną z regotycyzacją, przeprowadził Aleksander Holas (do 1953).
 • To ciekawe
  W literaturze greckiej i rzymskiej nie można znaleźć równie szczegółowej klasyfikacji pocałunków, jak w Kamasutrze, która wylicza ich szesnaście odmian. Warto jednak zwrócić uwagę na zachowany fragment sztuki współczesnego Arystofanesowi komediopisarza greckiego Eunikosa, w którym jest mowa o pocałunku zwanym „garnek”. Ta osobliwa nazwa wiąże się z tym, że osoba całująca trzymała za uszy tego, kogo całowała. Z kolei Rzymianie, zafascynowani widokiem splatających dzioby gołębi, ptaków poświęconych Wenerze, wspominają czasem o „pocałunkach gołębich”.
Hasło dnia: sarmatyzm

Cytat dnia

„Bez wolności gospodarczej nie ma wolności politycznej”

Rekordziści

Najwyższy czynny wulkan w Azji
Kluczewska Sopka — 4750 m.

Imieniny

Lut 12

Aleksego, Benedykta, Eleonory, Eulalii, Eulaliusza, Gaudentego, Juliana, Melecjusza

Dzień w historii

Lut 12

zdarzyło się
1846
aresztowanie (na podstawie donosu) przez Prusaków Ludwika Mierosławskiego, przewidywanego na wodza trójzaborowego powstania (Polska. Historia. Ziemie polskie pod zaborami).
1919
powołanie przez Radę Najwyższą państw Ententy podkomisji do spraw Polskich, przewodniczącym Jules Cambon.
urodzili się
1809
Darwin Charles Robert, przyrodnik ang., twórca teorii ewolucji biol., zw. darwinizmem.
1809
Lincoln Abraham, amer. polityk, prawnik.
odeszli
1798
Stanisław August Poniatowski, król pol. 1764–95.
1804
Kant Immanuel, niem. filozof, czołowy przedstawiciel klas. niem. filozofii idealist., jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia