• Na czasie
  techn. bezzałogowy statek latający, przeważnie niewielkich rozmiarów, sterowany zdalnie lub poruszający się zgodnie z zaprogramowaną trajektorią; wykorzystywany głównie w wojsku, coraz częściej także zastosowania cywilne.
  >>
 • Warto wiedzieć
  Charakterystyczną cechą rzek jest ich strefowość pozioma, związana z położeniem danego odcinka w stosunku do źródeł i odpływu. W odcinkach górnych, warunki życia kształtuje przede wszystkim silny prąd związany ze znacznymi spadkami terenu. Woda jest zwykle dobrze natleniona, co wynika z szybkiego przepływu, niewielkiej głębokości i dużej powierzchni kontaktu wody z powietrzem. Nie ma tu praktycznie uwarstwienia termicznego, typowego dla jezior. Mimo dużej przejrzystości, dopływ światła jest często ograniczany przez drzewa porastające brzegi strumieni. Potoki górskie są zwykle ubogie w składniki mineralne, ale nieustannie zasilane w materię z otaczających ekosystemów lądowych (opadające liście, cząstki ściółki i gleby porywane przez wodę). Duży dopływ materii organicznej z zewnątrz sprawia, że strumienie są określane mianem systemów heterotroficznych, w których organizmy detrytożerne przeważają nad producentami. Plankton w górskich strumieniach jest bardzo ubogi. Głównym producentem jest tu tzw. peryfiton, czyli zespoły organizmów silnie przytwierdzonych do podłoża (m.in. okrzemki, zielenice, mchy wodne). Mogą to być powierzchnie kamieni albo pni drzew zanurzonych w wodzie, lub też inne, zwykle osiadłe organizmy. Podobną strategię stosuje wiele gatunków zwierząt, np. larwy chruścików, muchówek, widelnice, ślimaki, wirki. Pozostałe organizmy mogą zakopywać się w mule (np. większość jętek, larwy ważek, małże), dryfować wraz z prądem (plankton), bądź aktywnie pływać (głównie ryby).
  Taida Tarabuła
  >>
 • To ciekawe
  Czy wiesz, że we Wszechświecie ponad 99,9% materii stanowi plazma?
  Więcej ciekawostek znajdziesz w Encyklopedii przyrodniczej
  >>
Hasło dnia: Nowy Ład

Cytat dnia

„System u nas panujący (...) żąda od nas pełnego oddania własnej duszy...”
Na wozwratie dychanija i soznanija

Rekordziści

Największa antylopa
eland — inaczej zwana kanna, może dorastać do 180 cm w kłębie i ważyć do 1000 kg.

Imieniny

Maj 22

Emila, Emiliusza, Heleny, Julii, Rity, Wiesława, Wiesławy

Dzień w historii

Maj 22

zdarzyło się
1967
zablokowanie przez Egipt portu Ejlat, jedynego wyjścia Izraela na Morze Czerwone (wojny izraelsko-arabskie).
1992
podpisanie w Moskwie traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy Polski i Rosji przez prezydentów Lecha Wałęsę i Borisa Jelcyna.
urodzili się
1813
Wagner Richard, kompozytor niem., także dyrygent, poeta (autor librett) i teoretyk sztuki.
1859
Doyle Arthur Conan, pisarz angielski.
odeszli
1885
Hugo Victor Marie, fr. poeta, dramaturg, powieściopisarz, polityk.
337
Konstantyn I Wielki, cesarz rzym. od 306.

Popularne słowa

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia