Pustynia przemysłowa
 
Pustynia przemysłowa
Pustynie przemysłowe są przykładem całkowitej dewastacji środowiska przyrodniczego przez człowieka. Ich powstawanie wiąże się przede wszystkim z niszczeniem powierzchni ziemi i pokrywy roślinnej w wyniku eksploatacji i przetwórstwa kopalin, składowania odpadów oraz emisji i depozycji różnych substancji w ilościach i/lub stężeniach wykraczających poza granice tolerancji większości organizmów żywych i powodujących ich zamieranie. Zniszczenie roślinności i zaburzenia procesów mikrobiologicznych w glebie nasilają erozję, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego odsłonięcia podłoża mineralnego. Zależnie od rodzaju działalności, występowanie organizmów na takich obszarach jest ograniczane obecnością metali ciężkich (np. okolice hut metali), silnym zakwaszeniem (np. okolice kopalń i elektrowni węglowych, przetwórstwo siarki) lub alkalizacją podłoża (np. okolice zakładów sodowych, dużych cementowni), skażeniem związkami ropopochodnymi (zakłady petrochemiczne i rafineryjne, awarie rurociągów itp.), ale także nadmierną koncentracją pierwiastków biogennych, głównie azotu i fosforu (np. w otoczeniu fabryk nawozów sztucznych). Toksyczne stężenia pierwiastków w podłożu praktycznie uniemożliwiają samoistne zasiedlenie takiego obszaru przez organizmy nawet po likwidacji źródeł zanieczyszczenia, stąd też obszary takie muszą podlegać rekultywacji.
Taida Tarabuła
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bogdanka, kopalnia węgla kamiennego fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Krzywy Róg, kopalnia rudy żelaza (Ukraina)fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego, kopalnia w Bełchatowiefot. Glob 4/T. Komornicki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia