Magurski Park Narodowy
 
Magurski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Magurski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. podkarpackie i częściowo małopolskie
rok założenia — 1994
powierzchnia — 19 439 ha, otuliny 22 697 ha
Leży w Beskidzie Niskim i rozciąga się z północnego-zachodu (okolice Wapiennego) na południowy-wschód aż do granicy państwowej na południu, z wyłączeniem nieregularnego pasa z południowego-wschodu na północny-zachód ze wsiami: Polany, Krempna, Świątkowa Wielka i Mała; obejmuje całe pasmo Magury Wątkowskiej (wysokość do 847 m n.p.m.) oraz pasma wzgórz leżących na pd. od niej; przez Park przepływa fragment górnej Wisłoki i liczne potoki, często biorące tu swój początek; źródła, obszary źródliskowe; lesiste wzgórza są urozmaicone wychodniami i odsłonięciami skalnymi piaskowca magurskiego (następstwo młodych procesów erozyjnych) w masywie Magury Wątkowskiej i na szczycie Kamienia (714 m n.p.m.). Lasy zajmują ponad 93% powierzchni, w tym ok. 36% lasy liczące ponad 100 lat; w piętrze pogórza, do 530 m n.p.m., rosną naturalne lasy typu grądów, olszynka karpacka, bagienna oraz łęgi, tu też znajdują się sztucznie wprowadzone drzewostany z przeważającym udziałem sosny; regiel dolny, powyżej 530 m n.p.m., występujący wyspowo, porasta żyzna buczyna karpacka, kwaśna buczyna oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe; bogata flora z ponad 40 chronionymi gatunkami roślin, jak: cis, kosodrzewina, wawrzynek wilczełyko, kłokoczka południowa, bluszcz, zimowit, rosiczka okrągłolistna, liczne storczyki, widłaki; w faunie ze ssaków występuje niedźwiedź, ryś, żbik, kuna, borsuk, bóbr, z ptaków — orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, puchacz, bocian czarny, z gadów — wąż Eskulapa, z płazów — salamandra plamista. Podczas II wojny światowej 1939–45 zniszczeniu i degradacji uległa znaczna część terenu; zachowały się niektóre zabytki sakralne (kościoły, cerkwie, kapliczki) i w mniejszym stopniu zabudowa wiejska. Szlaki turystyczne, trasy narciarskie; schroniska, pola biwakowe; ośrodki wypoczynkowe. Siedziba zarządu w Nowym Żmigrodzie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Magurski Park Narodowy, woj. podkarpackie i częściowo małopolskie fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia