grąd
 
Encyklopedia PWN
grąd,
bot. wielogatunkowy liściasty las mieszany, zawierający w drzewostanie grab, dąb, lipę drobnolistną oraz domieszkę klonu zwyczajnego, jesionu, a na zachodzie — buka;
w typologii biocenotycznej lasów jest rozpowszechniony podział na grądy niskie (tzw. wilgotne), na wilgotnych glebach gliniastych, z grabem, dębem i świerkiem jako gat. panującymi, także z domieszką innych gat. drzew, oraz grądy wysokie (tzw. świeże), na mniej wilgotnych (zw. świeżymi) glebach gliniastych, z grabem i mniejszą domieszką innych gat.; oba typy grądów występują na Mazurach i Podlasiu; pod względem fitosocjologicznym grądy wykazują dużą zmienność geogr.; rozróżnia się 3 zespoły regionalne: grąd pomorski, środkowoeur. i subkontynent., a w każdym z nich — zależnie od stopnia żyzności i wilgotności siedliska — wiele odmian.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia