Przywódcy, reformatorzy, myśliciele

Przywódcy, reformatorzy, myśliciele
 
 • „Historia jest również sumą tego, czego można było uniknąć”
 • „Kędy przelecą kopyta mego bojowego rumaka, trawa tam więcej nie porośnie”
 • „Czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie?”
  (słowa Augusta na łożu śmierci)
 • „Wierz, abyś zrozumiał, zrozum, abyś wierzył”
 • „Jeśli ktoś zacznie od pewników, skończy na wątpliwościach, ale jeśli zrazu wystarczą mu wątpliwości, dojdzie do pewników”
 • „Nic nie można dostatecznie poznać bez doświadczenia”
 • „Poza społeczeństwem człowiek nie tylko nie byłby wolny, lecz nie zdołałby się nawet przeobrazić w prawdziwego człowieka, (...) istotę czującą, myślącą i mówiącą”
  Pisma wybrane
 • „Gdy w Barbarę pada — zima ostra się zapowiada”
 • „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor”.
  (1939)
 • „Rzeczpospolita jest prawym rządzeniem wielu gospodarstwami rodzinnymi i tym, co jest im wspólne, z władzą suwerenną”
 • „Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość”
 • „Gdzie było id, tam powinno stać się ego”
  Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
 • „Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówi prawdę”
  (z odprawy dowódców w Obersalzberg, 22 VIII 1939)
 • „Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku”
 • „Przybądź, Duchu Święty”
  Ad Spiritum Sanctum
 • „Bez grozy nie można utrzymać państwa”
 • „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i jego zbawczej władzy!”
  (kazanie na inaugurację pontyfikatu, 1978)
 • „Moje zasady wynikają z mojego obowiązku i z mojego przekonania”
 • „Dwie rzeczy napełniają serce coraz to nowym i coraz to wzmagającym się podziwem [...]: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”
  Krytyka praktycznego rozumu
 • „Otóż z urzędu, jako władzę cesarską sprawujący, jesteśmy obowiązani zapobiegać na przyszłość niebezpieczeństwu rozdziałów i nieporozumień pomiędzy elektorami, do których jako król czeski, jesteśmy zaliczani”
  Złota bulla
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia