Przywódcy, reformatorzy, myśliciele

Przywódcy, reformatorzy, myśliciele
 
 • „Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, nie spieszyć — dziecko ma prawo być tym, czym jest”
 • „To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić”
  (odezwa do narodu, pod Mokotowem, 24 IX 1794)
 • „Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszystkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”
 • „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów,
  Ale umiera tylko dla Polski. ”
  (Napis na cokole pomnika gen. Maczka w Warszawie)
 • „Moje uczciwe zamiary spotkają się ze zrozumieniem całego narodu fińskiego, który teraz zjednoczy się, by ostatecznie uzyskać niepodległość i wolność Finlandii”
  Wspomnienia
 • „Bomba atomowa jest papierowym tygrysem, którego reakcyjne Stany Zjednoczone używają do zastraszenia ludzi”
  (z wywiadu, 1946)
 • „Największą troską panującego jest wybór doradców”
 • „Wolność jednostki musi być więc ograniczona do tego stopnia, by nie sprawiała przykrości innym”
 • „Niechże tedy pilności przyłożą rodzice, aby syny swoje temi naukami wyćwiczyli, ... aby je powściągali od rozkoszy; bo gdzie te panują, tam się cnota ostać nie może...”
  O poprawie Rzeczypospolitej
 • „Każdy francuski żołnierz nosi w swoim tornistrze buławę marszałka Francji”
  (ok. 1800)
 • „Byłem przekonany, że droga do niepodległości wiedzie poprzez załamanie centralnej władzy w Moskwie, że bez tego nie może być mowy o emancypacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie przewidywałem, że katalizatorem tych procesów stanie się Polska, a na pewno nie przewidywałem tego przed powstaniem „Solidarności”.”
  Paweł Kocięba, Nie ma demokracji bez podziałów, „Dziennik Dolnośląski” nr 0, 31 sierpnia 1990
 • „Bóg jest niepojęty i nie może być poznany”
  De principiis
 • „Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je głęboka miłość Ojczyzny nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości...”
  (z przemówienia z okazji odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego)
 • „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”
  List do Rzymian 12,21
 • „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska”
  (autograf dla redakcji „Żołnierza Polskiego”, 1918)
 • „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre — w tym cel rozumnego życia”
 • „Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia?”
 • „Ameryka jest jak jaśniejące miasto na wzgórzu, którego światło jak latarnia prowadzi zewsząd ludzi miłujących wolność”
 • „Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go”
 • Nowy ład dla narodu amerykańskiego
  (z przemówienia na Kowencji w Chicago, 2 VII 1932)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia