Przywódcy, reformatorzy, myśliciele

Przywódcy, reformatorzy, myśliciele
 
 • „Człowiek jest z natury dobry”
 • „Nie chciałbym umierać na obczyźnie. Chcę mieć żołnierską mogiłę, z zieloną darniną i kamieniem polnym. ”
  (Rowecki w rozmowie z córką)
 • „Absurdem jest, żeśmy się urodzili, i absurdem, że umrzemy”
 • „Łatwo jest pełnić obowiązki urzędowe, gdy pomyślne okoliczności towarzyszą wykonaniu onych”
  (mowa na sejmie w Grodnie, 29 VIII 1793)
 • „Obecny reżim i rząd chiński nie nadaje się absolutnie do poprawienia lub jakiegoś zreformowania. Niepodobna go poprawić, należy go jedynie zniszczyć”
  (wypowiedź z 1897)
 • „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” Po tych słowach skonał.
  Dzieje Apostolskie 7,60
  Szczepan
 • „Pan taki człowiek jak chłop, ma nogi, ręce, zdrowie i siłę od Boga, może sobie sam i powinien na utrzymanie życia zapracować.”
  Piotr Ściegienny, Złota książeczka, 1842
 • „Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć ”
 • „Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków”
 • „Szczęśliwy, kto wyrzekł się świata wcześniej, nim świat wyrzekł się jego”
  inskrypcja na grobie Timura w Samarkandzie
 • „Czyniąc przedmiotem swych badań samą prawdę, rozświetlając drogi ku niej wiodące, tworząc teorię naukowego poznania, filozofia staje się sojuszniczką i przewodniczką wszystkich, którzy na jakimkolwiek polu dociekań ludzkich dążą ku prawdzie”
  O dostojeństwie uniwersytetu
 • „Istnieje mały naród, który (...) nigdy nie poddał swej duszy”
  (z przemówienia radiowego, 18 V 1945)
 • „Gdyby nawet Boga nie było, należałoby Go wymyślić”
 • „Granice mego języka oznaczają granice mego świata”
  Tractatus logico-philosophicus
 • „Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa”
  (w odpowiedzi posłom krzyżackim przed bitwą pod Grunwaldem 15 VII 1410)
 • „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”
  (z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej)
 • „Mogę położyć bezpiecznie głowę na łonie każdego poddanego mego”
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia