• Ateneum, gr. Athḗnaion, łac. Athenaeum,
    nazwa szkół średnich we Francji w okresie rewolucji fr. 1789–99, od 1803 nazywanych liceami;
  • Ateneum, gr. Athenaíon, łac. Athenaeum,
    pierwsza państw. wyższa uczelnia w Rzymie, zał. 135 przez ces. Hadriana;
  • w dydaktyce komputerowo wspomagane uczenie, w którym uczeń odpowiada na pytania testowe z określonej dziedziny zadawane przez komputer, a komputer ocenia poprawność odpowiedzi i stosownie do tego dobiera kolejne pytania lub instrukcje naprowadzające ucznia na prawidłową odpowiedź;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia