furkacja
 
Encyklopedia PWN
furkacja
[łac. furca ‘widły’],
pedag. zróżnicowanie programów nauczania w szkole danego typu na 2 (bifurkacja) lub więcej (polifurkacja) równoległych ciągów (klas, sekcji, kierunków), uwzględniające różnice uzdolnień i zainteresowań uczniów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia