pedologia
 
Encyklopedia PWN
pedologia
[gr. país ‘dziecko’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
pedag. określenie nauki o dziecku;
nazwa wprowadzona przez amer. badacza O. Chrismana (1893), ob. rzadziej używana; pedologia wyodrębniła się i rozwijała w 1. poł. XX w., obejmując swym zakresem całość problematyki związanej z rozwojem psychicznym i fiz. dziecka, a także zastosowaniem tej wiedzy do zagadnień wychowania i nauczania; w Europie pionierami pedologii byli: A. Binet, E. Claparède i pol. psycholog J. Joteyko, która była założycielką (1912) Międzynar. Fakultetu Pedologicznego w Brukseli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia