Kamińska Janina
 
Encyklopedia PWN
Kamińska Janina, ur. 21 I 1899, Jabłonna k. Warszawy, zm. 26 III 1992, Warszawa,
żona Aleksandra, archeolog, pedagog, instruktorka ZHP;
1930–39 pracowała z mężem w placówkach instruktorsko-wychowawczych na Śląsku Cieszyńskim; 1945–49 pracownik nauk. Uniw. Łódz.; 1950–69 zast. dyr. Muzeum Archeol. i Etnogr. w Łodzi; 1950–69 prace w placówkach badawczych Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Pol. i w Inst. Historii Kultury Materialnej PAN; zajmowała się wczesnym średniowieczem środkowej Polski i Gdańska; redaktor «Gdańska wczesnośredniowiecznego» (t. 1–9 1959–77); autorka ok. 90 prac, m.in. Grody wczesnośredniowiecznej środkowej Polski na tle osadnictwa (1953), Włókiennictwo gdańskie w X–XIII wieku (1958, wspólnie z A. Nahlikiem), Sieradz w średniowieczu… (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia