Michalski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Michalski Stanisław, ur. 21 IV 1865, Równe (Wołyń), zm. 30 XII 1949, Kraków,
działacz oświatowy i organizator nauki;
współzał. kilku warsz. stowarzyszeń oświat. działających na przeł. XIX i XX w., organizator bibliotek i czytelni; inicjator i 1898–1939 redaktor Poradnika dla Samouków; 1918–39 kier. działu nauk. Kasy im. Mianowskiego i redaktor rocznika „Nauka Polska”; 1928–39 dyr. Funduszu Kultury Nar.; pionier pol. naukoznawstwa, organizator ośr. badań naukoznawczych przy Kasie im. Mianowskiego.
Bibliografia
J. PISKUREWICZ W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865–1949), Warszawa 1993.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia