związki międzyfluorowcowe
 
Encyklopedia PWN
związki międzyfluorowcowe, związki międzyhalogenowe,
dwuskładnikowe związki fluorowców określone ogólnym wzorem XYn, gdzie n = 1, 3, 5, 7, a X, Y — atomy fluorowców;
m.in.: ClF, BrCl, IBr, AtCl, ClF3 (substancja zapalająca używana do celów wojskowych), IF3, ClF5, BrF5 (środek fluorujący), IF7.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia