solnictwo
 
Encyklopedia PWN
solnictwo, halurgia,
dział górnictwa obejmujący zagadnienia związane z występowaniem, eksploatacją i przeróbką soli, gł. kamiennej.
Sposoby eksploatacji złóż solnych dzielą się na podziemne i otworowe. W eksploatacji podziemnej rozróżnia się tzw. systemy mokre i suche; wydobywanie soli systemem mokrym, tj. w postaci roztworu wodnego (solanki), polega na ługowaniu soli ze złoża przez natryskiwanie wodą ścian wyrobiska, napełnianie wodą podziemnych komór lub wtłaczanie wody do złoża przez otwory wiertnicze wykonywane z wyrobisk podziemnych; otrzymywanie soli przez odparowanie wody z solanki przeprowadza się w warzelniach soli lub w zakładach zw. salinami; eksploatację soli systemami suchymi przeprowadza się wykorzystując tradycyjne techniki urabiania: strzelniczą, za pomocą materiałów wybuchowych, lub mech., za pomocą maszyn (kombajnów górniczych). Eksploatacja otworowa polega na ługowaniu złoża za pomocą otworów wiertniczych prowadzonych z powierzchni Ziemi.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wieliczka, transport soli w kopalni w Wieliczce, rycina z pocz. XX w. fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Uyuni, Salar de, wydobycie soli z dna solniska (Boliwia)fot. A. Kucharska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia