wybieranie kopaliny
 
Encyklopedia PWN
wybieranie kopaliny,
górn. podstawowy proces eksploatacji górniczej złoża kopalin stałych, obejmujący: urabianie kopaliny, ładowanie i transport urobku, obudowywanie (kopalniana obudowa) i likwidowanie wyrobisk.
W zależności od rodzaju kopaliny i skał otaczających, rodzaju złoża, jego miąższości itp. stosuje się różne systemy wybierania; w Polsce w podziemnych kopalniach węgla najbardziej rozpowszechniony jest system ścianowy, polegający na wybieraniu kopaliny na całej długości pola eksploatacji (tworzy się wówczas jednolita ściana), z likwidacją pozostawionnyh zrobów w ślad za posuwającym się frontem eksploatacji; w celu likwidowania zrobów stosuje się zawał lub podsadzanie; system ten wymaga niewielu prac przygotowawczych, pozwala na osiągnięcie dużej koncentracji wydobycia.W kopalniach odkrywkowych, np. węgla brunatnego, w.k. prowadzi się jedną lub dwiema ścianami (o dł. 20–2000 m i wys. 2–40 m), które są eksploatowane na jednym lub na wielu poziomach. W pewnych przypadkach (np. jeśli warunki hydrogeol. uniemożliwiają w.k. sposobem podziemnym lub odkrywkowym) stosuje się inne metody, np. podziemne wytapianie siarki lub ługowanie soli (solnictwo).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia