wyrobisko
 
Encyklopedia PWN
wyrobisko,
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;
rozróżnia się: w. przestrzenne (np. komora) i w. korytarzowe (np. chodniki), które mogą być poziome (np. chodniki, przecznice), pochyłe (np. upadowe) i pionowe (szyby). W zależności od przeznaczenia rozróżnia się: w. poszukiwawczo-rozpoznawcze (np. szybik poszukiwawczy), służące do dokładnego zbadania i rozpoznania złoża; w. udostępniające (szyby, sztolnie), łączące złoże z powierzchnią terenu; w. przygotowawcze (chodniki, pochylnie, upadowe), mające na celu przygotowanie złoża do eksploatacji; w. eksploatacyjne, czyli wybierkowe (zabierki, ściany, ubierki). W celu zabezpieczenia w. przed działaniem ciśnienia wywieranego przez otaczające je skały, a niekiedy przed przedostaniem się do nich ognia lub wody, stosuje się obudowę kopalnianą lub podsadzanie. W. wykonane za pomocą wiercenia nosi nazwę otworu wiertniczego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia