górotwór
 
Encyklopedia PWN
górotwór,
górn. nazwa utworów skalnych tworzących skorupę ziemską, w których są prowadzone roboty górnicze;
W g. nie naruszonym przez eksploatację górniczą panuje stan równowagi naprężeń: siły nacisku wywierane w danym miejscu skały przez warstwy nadległe są równoważone przez siły reakcji ze strony warstw niżej leżących; wykonanie wyrobiska powoduje zachwianie stanu równowagi; skały wypełniające przedtem wyrobisko nie przejmują już nacisku warstw nadległych i zwiększają się siły działające na skały otaczające wyrobisko (tzw. ciśnienie g.); gdy wytrzymałość skał jest mniejsza od działających sił, następuje ich pękanie (w przypadku skał zwięzłych) lub wyginanie (w przypadku skał plastycznych, np. iłołupków), co prowadzi do zagniecenia lub zawału wyrobiska. Przeciwdziała się temu przez stosowanie obudowy kopalnianej lub podsadzania.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia