urabianie
 
Encyklopedia PWN
urabianie,
górn. oddzielanie skały od calizny skalnej — jedna z podstawowych czynności wybierania kopaliny;
sposób u. zależy od właściwości fiz. i chem. skały (np. zwięzłości, twardości, łupliwości, kruchości, składu miner.) oraz od warunków panujących w złożu (gł. od naprężeń występujących w skale, tj. ciśnienia górotworu i warunków hydrogeol.); u. może być ręczne — za pomocą narzędzi (np. kilofów), mech. — za pomocą maszyn (np. wrębiarek, kombajnów górniczych), przy użyciu materiałów wybuchowych (górnicze roboty strzałowe), hydrauliczne — za pomocą strugi wody pod wysokim ciśnieniem, wytwarzanej w hydromonitorach, lub termiczne (zgazowanie podziemne węgla); skały łatwo rozpuszczalne w wodzie są często urabiane przez ługowanie (solnictwo); materiał uzyskany w wyniku u. nosi nazwę urobku.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia