zgazowanie
 
Encyklopedia PWN
zgazowanie, półspalanie,
przemiana paliw stałych lub ciekłych w paliwa gazowe przebiegająca pod działaniem tlenu w wysokiej temperaturze, niekiedy w obecności katalizatora;
z. poddaje się węgiel kam. i brunatny, torf, drewno, biomasę, odpady org., ciężkie frakcje ropy naftowej; tlen podaje się w niedomiarze (dąży się do minimalizacji tworzenia się ditlenku węgla); z. prowadzi się — wykorzystując rozmaite technologie — w generatorach, w temperaturze 700–1800°C, pod ciśnieniem 1–10 MPa, w złożu stałym bądź rozproszonym, z ewentualnym dodatkiem pary wodnej; produktem z. jest gaz zawierający gł. tlenek węgla, metan i wodór; gaz po oczyszczeniu jest stosowany jako gaz syntezowy albo gaz opałowy. Z. podziemne, rzadko stosowane, polega na inicjowaniu półspalania w niedostępnych górniczo pokładach węgla; wysoką temp. podtrzymuje się tam, doprowadzając (poprzez odpowiedni system wierceń) kontrolowaną ilość tlenu (powietrza) z dodatkiem pary wodnej; otrzymany gaz nadaje się do celów opałowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia