przodek
 
Encyklopedia PWN
przodek,
górn. wyrobisko, w którym odbywa się urabianie kopaliny;
powierzchnia urabiana nosi nazwę czoła przodka; rozróżnia się m.in. p. chodnikowy, o niewielkiej powierzchni czoła, zależnej od przewidywanego przekroju poprzecznego chodnika, i p. wybierkowy, w którym wybiera się kopalinę ze złoża; przykładem p. wybierkowego może być p. ścianowy — p. w ścianowym systemie wybierania kopaliny, nazywany też ścianą; łączna długość czół wszystkich p. w kopalni jest zw. frontem górniczym; charakteryzuje zdolność produkcyjną kopalni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia