samorząd
 
Encyklopedia PWN
samorząd,
ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań wymienionych przez ustawy, umowy lub porozumienia;
w Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, obowiązek należenia do samorządu jest warunkiem wykonywania określonych działań lub zawodów; samorząd ma osobowość prawną; nadzór nad nim sprawują organy administracji rządowej; formami samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy (izby gospodarcze), samorząd zawodowy; wyróżnia się też samorząd zakładowy, gdy na zasadach decentralizacji działają zakłady (np. szkoły), wykonujące funkcje publiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia