saldo
 
Encyklopedia PWN
saldo
[wł.],
ekon. stan konta, różnica między ogólnymi sumami obrotów 2 stron konta księgowego, ustalana przez ich bilansowanie;
saldo otwarcia — suma, która otwiera ewidencję księgową nowego okresu (stan konta z poprzedniego okresu); saldo końcowe — suma, która zamyka stan konta na koniec okresu obrachunkowego; saldo debetowe występuje, jeśli w dniu zamknięcia konta większy obrót był po stronie debetowej (Dt — debet), saldo kredytowe zaś, jeśli większy obrót był po stronie kredytowej (Ct — kredyt).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia