otwarcia

Encyklopedia PWN

polityka realizowana przez banki centralne;
ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
społeczeństwo otwarte, ang. open society,
typ społeczeństwa, którego organizacja winna być oparta na niewymuszonym porozumieniu tworzących ją jednostek.
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
kategoria oznaczająca utwory współcz. literatury i sztuki charakteryzujące się niedomkniętą, jak gdyby niepełną formą i niedookreślonym znaczeniem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia